MIPHEM LABORATORIJA

Stalno usavršavanje i unapređivanje kvaliteta

ANALIZE PREDMETI OPŠTE UPOTREBE

ANALIZE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI

MIPHEM LABARATORIJA

ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI SIROVINA

MERENJE
BUKE

STANDARD SRPS ISO 1996:2010

AKUSTIČKA MERENJA SE IZVODE OPREMOM KLASE 1

FIZIČKO-HEMIJSKA
ISTRAŽIVANJA

PREHRAMBENI
PROIZVODI

PREDMETI OPŠTE UPOTREBE

PREV
NEXT

Najsavremenija tehnologija u praksi!

DETALJNIJE +

LABORATORIJA

Delatnost labaratorije Miphem vezana je za fizičko-hemijska, mikrobiološka i tehnička ispitivanja. U okviru ovih grupa ispitivanja posedujemo mnogobrojne akreditovane tehnike i metode.
DETALJNIJE +

ANALIZE

U našoj laboratoriji vrše se analize zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe, analize bezbednosti i kvaliteta prehrambenih i dietetskih proizvoda, analize bezbednosti hrane za životinje...
DETALJNIJE +

STRUČNOST

Naš tim čine diplomirani hemičari i fiziko-hemičari, specijalisti sanitarne toksikološke hemije, diplomirani inženjeri iz oblasti tehnologije i zaštite životne sredine, diplomirani ekonomisti i stručnjaci raznih profesija neophodnih za rad laboratorije.

Laboratorija Miphem opremljena je najsavremenijm, aparatima poslednje generacije, kao i kadrom što omogućava zavidni kvalitet pružanja laboratorijskih usluga.

Primenom modernih tehnika ispitivanja i korišćenjem savremenih aparata Miphem je kvalifikovana za fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitivanja.

Fizičko-hemijska ispitivanja

U okviru odeljenja vrše se fizičko-hemijska ispitivanja prehrambenih proizvoda, vode i predmeta opšte upotrebe. Analize se vrše na najsavremenijim laboratorijskim uređajima.

 • Gasna hromarografija
 • Tečna hromtografijaS
 • Jonska hromatografija
 • Spektrofotometrija
 • Kolorimetrija
 • Turbidimetrija
 • Potenciometrija
 • Konduktometrija
 • Volumetrija
 • Gravimetrija

Mikrobiološka ispitivanja

U odeljenju se vrše ispitivanja prisustva i broja mikroorganizama kako u hrani i vodi tako i u predmetima opšte upotrebe i proizvodima za održavanje higijene.

 • Hrana
 • Hrana za životinje
 • Voda
 • Dijetetski proizvodi
 • Brisevi sa površina
 • Kozmetički proizvodi
 • Proizvodi za održavanje higijene
 • Sirovi kozmetički proizvodi
 • Ambalaže za pakovanje hrane

Merenje buke

Laboratorija vrši merenje buke u životnoj sredini u skladu sa standardom SRPS ISO 1996:2010. U mogućnosti smo da ponudimo sledeće usluge:

 • Stambene prostorijame

 • Buke prouzrokovane saobraćajem 

 • Privredna aktivnost
 • Buke prouzrokovane radom instalacija 

 • Otvoreni prostor

VESTI - LABORATORIJA

VIEW ALL -
!

KOMPANIJA MIPHEM

Laboratorija Miphem osnovana je 2015. godine. Delatnost naše firme vezana je za fizičko-hemijska, mikrobiološka i tehnička ispitivanja. U okviru ovih grupa ispitivanja posedujemo mnogobrojne akreditovane tehnike i metode.

 • Fizičko-hemijska ispitivanja
 • Mikrobiološka ispitivanja
 • Merenje buke

Zašto bi trebalo da koristite naše usluge?

miphem-slide-4

Naš tim čine diplomirani hemičari i fiziko-hemičari, specijalisti sanitarne  toksikološke hemije, diplomirani inženjeri iz oblasti tehnologije i zaštite životne sredine, diplomirani ekonomisti i stručnjaci raznih profesija neophodnih za rad laboratorije.

Stalno usavršavanje i unapređivanje kvaliteta naših usluga je ono čemu težimo. Osim poslova vezanih za ispitivanje i analizu uzoraka, laboratorija se bavi naučno-istraživačkim radom i učestvuje na međunarodnim kongresima i seminarima iz raznih naučnih disciplina.

Clint JonesTravis Co.
Globally engage compelling meta-services vis-a-vis collaborative catalysts for change. Competently disintermediate goal-oriented interfaces after cross-unit action items. Compellingly fabricate accurate architectures via timely products. Credibly administrate prospective paradigms vis-a-vis virtual manufactured products. Conveniently redefine premium supply chains before cross-platform meta-services.
Clint JonesTravis Co.
Globally engage compelling meta-services vis-a-vis collaborative catalysts for change. Competently disintermediate goal-oriented interfaces after cross-unit action items.

naše uslugeu 3 korak

Naš tim se trudi da korisnici dobiju izveštaj o ispitivanju u što kraćem roku. Optimalno vreme za izdavanje izveštaja o ispitivanju je sedam dana, a ako postoji potreba za obimnim i složenim analizama, vreme za izdavanje izveštaja može biti duže.

DETALJNIJE +

analiza

U našoj laboratoriji vrše se analize zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe, analize bezbednosti kvaliteta prehrambenih i dietetskih proizvoda...

stručnost

Usavršavanje i unapređivanje kvaliteta naših usluga je ono čemu težimo. Osim poslova vezanih za ispitivanje, laboratorija se bavi naučno-istraživačkim radom.

kvalitetna usluga

Naš tim čine diplomirani hemičari i fiziko-hemičari, specijalisti sanitarne toksikološke hemije, diplomirani inženjeri...

TOP