Laboratorija Miphem je opremljena najsavremenijim aparatima
poslednje generacije.

LABORATORIJA

Delatnost naše firme vezana je za fizičko-hemijska, mikrobiološka i tehnička ispitivanja. U okviru ovih grupa ispitivanja posedujemo mnogobrojne akreditovane tehnike i metode.

Analize predmeta opšte upotrebe

Naš tim se trudi da korisnici dobiju izveštaj o ispitivanju u što kraćem roku!

U našoj laboratoriji vrše se analize zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe, analize bezbednosti  kvaliteta prehrambenih i dietetskih proizvoda, analize bezbednosti hrane za životinje, ispitivanja zdravstvene ispravnosti sirovina, mikrobiološka ispitivanja, merenje buke i druge analize po zahtevu korisnika.

Optimalno vreme za izdavanje izveštaja o ispitivanju je sedam dana, a ako postoji potreba za obimnim i složenim analizama, vreme za izdavanje izveštaja može biti duže.

Laboratorija Miphem opremljena je najsavremenijim aparatima poslednje generacije, kao i kadrom što omogućava zavidni kvalitet pružanja laboratorijskih usluga.

Primenom modernih tehnika ispitivanja i korišćenjem savremenih aparata Miphem je kvalifikovana za fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitivanja

Naš tim

Naš tim čine diplomirani hemičari i fiziko-hemičari, specijalisti sanitarne toksikološke hemije, diplomirani inženjeri iz oblasti tehnologije i zaštite životne sredine, diplomirani ekonomisti.

  • Stručnost zaposlenih
  • Oprema poslednje generacije
  • Brza i kvalitetna usluga

Analize

Detaljnije informacije o tehnikama i metodama ispitivanja mikrobioloških parametara možete videti u našem obimu akreditacije ili nas kontaktirajte putem maila ili na telefone komapnije.

  • Predmeti opšte upotrebe
  • Fizičko-hemijska istraživanja
  • Mikrobiološka ispitivanja
  • Merenje buke

Stalno usavršavanje

Osim poslova vezanih za ispitivanje i analizu uzoraka, laboratorija se bavi naučno-istraživačkim radom i učestvuje na međunarodnim kongresima i seminarima iz raznih naučnih disciplina.

  • Stalno usavršavanje
  • Naučno-istraživački rad
  • Učestvujemo na međunarodnim kongresima i seminarima
TOP