Mikrobiološka ispitivanja

U odeljenju se vrše ispitivanja prisustva i broja mikroorganizama u hrani, hrani za životinje, vodi, dijetetskim proizvodima, brisevima sa površina i nekim predmetima opšte upotrebe kao što su kozmetički proizvodi, proizvodi za održavanje higijene, sirovine za kozmetičke proizvode, pojedina ambalaža za pakovanje hrane, itd.

U odeljenju se vrše ispitivanja prisustva i broja mikroorganizama

  • Hrana
  • Hrana za životinje
  • Voda
  • Dijetetski proizvodi
  • Brisevi sa površina
  • Kozmetički proizvodi
  • Proizvodi za održavanje higijene
  • Sirovi kozmetički proizvodi
  • Ambalaže za pakovanje hrane

Detaljnije informacije

Detaljnije informacije o tehnikama i metodama ispitivanja mikrobioloških parametara možete videti u našem obimu akreditacije ili nas kontaktirajte.

TOP